Fondswerving

De inkomsten van het Melis Bloemsma Fonds, bedoeld voor de giften, bestaan uit eenmalige en regelmatige bijdragen van donateurs, geld uit acties, erfenissen en legaten en speciale uitkeringen.
Het bestuur van het Melis Bloemsma Fonds publiceert jaarlijks op haar website een financieel overzicht. Mensen, die een gift of lening hebben gekregen, blijven vanzelfsprekend in alle publicaties anoniem.

Het Melis Bloemsma Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het fonds geen belasting verschuldigd is over ontvangen donaties. Het betekent ook dat de donateurs hun bijdrage kunnen aanmerken als aftrekpost voor de belastingen.