Het Melis Bloemsma Fonds

Wat doet het Melis Bloemsma Fonds?
Zit u (tijdelijk) krap bij kas en krijgt u te maken met een bijna onvermijdelijke uitgave? En u kunt geen beroep doen op bijvoorbeeld de bijzondere bijstand? Dan kan het Melis Bloemsma Fonds een uitkomst zijn.

De Stichting Melis Bloemsma Fonds is door een aantal inwoners van de gemeente Stadskanaal in 2008 opgericht.
Alle inwoners, ongeacht politieke kleur of gezindte, van de gemeente Stadskanaal kunnen een aanvraag doen bij dit fonds. Voorwaarden zijn onder meer: u hebt een laag (besteedbaar) inkomen, u kunt geen beroep doen op bijvoorbeeld de bijzondere bijstand en u hebt geen of heel weinig spaargeld. U kunt maximaal 1 maal per 3 jaar een aanvraag indienen. Als u dus binnen deze periode van 3 jaar al eens door ons fonds bent geholpen, wordt uw aanvraag doorgaans ook niet in behandeling genomen. Aanvragers moeten bereid zijn het bestuur van het Melis Bloemsma Fonds inzage te geven in de financiële situatie van betrokkenen.

Zoals gemeld kan alleen een beroep op het fonds worden gedaan als het gaat om een onvermijdelijke uitgave. Een nieuwe breedbeeldtelevisie of een nieuwe smartphone vallen hier beslist niet onder. Ook aanvragen voor duurdere producten, zoals auto’s en elektrische fietsen, kunnen we niet honoreren. Wel kunt u een beroep doen op het fonds als bijvoorbeeld de wasmachine of de koelkast het heeft begeven. Ook kan in bepaalde gevallen een aanvraag worden ingediend voor woninginrichting (behang of vloerbedekking, bijvoorbeeld), vooral na een gedwongen verhuizing.

Alle aanvragen worden beoordeeld door het stichtingsbestuur van het Melis Bloemsma Fonds. Het kan zijn dat uw aanvraag bij voorbaat wordt afgewezen omdat uw verzoek niet past binnen de spelregels van het Melis Bloemsma Fonds. U krijgt daarover dan zo snel mogelijk bericht. Wordt uw aanvraag wel in behandeling genomen, dan wordt eveneens zo snel mogelijk contact met u opgenomen om een afspraak te maken voor een bezoek bij u thuis. Twee bestuursleden komen bij u langs. Vervolgens wordt een rapportage gemaakt van de aanvraag en uw (vooral financiële) omstandigheden. Het bestuur neemt daarna een beslissing.

Voor alle duidelijkheid: het Melis Bloemsma Fonds verstrekt alleen goederen, geen geld.

Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van het bestuur.