Communicatie

PERSBERICHT 26 juni 2015


Stichting Melis Bloemsma Fonds:

Stadskanaal in de fout bij behandeling aanvragen voor bijzondere bijstand

Stadskanaal – De gemeente Stadskanaal houdt zich niet aan de wet bij het afhandelen van aanvragen voor bijzondere bijstand. Mensen die hierop een beroep willen doen, moeten eerst een contactformulier invullen. Daarna wordt beslist of ze een officiële aanvraag voor bijzondere bijstand mogen doen. Het bestuur van het Melis Bloemsma Fonds in Stadskanaal stelt dat deze werkwijze wettelijk verboden is. Vorig jaar is het college hiervan al op de hoogte gebracht, maar omdat B en W de huidige werkwijze in grote lijnen willen handhaven, heeft het bestuur van het fonds deze week ook alle raadsfracties hierover geïnformeerd

Voorzitter Henk Oosterhuis van het Melis Bloemsma Fonds: ,,We hebben uiteraard juridisch advies ingewonnen over deze gang van zaken. De Algemene wet bestuursrecht, de Awb, beschrijft hoe aanvragen voor bijzondere bijstand moeten worden geregeld. Die wet geeft gemeenten niet de bevoegdheid om naast een officieel aanvraagformulier zoiets als een contactformulier te gebruiken om zo een extra stap aan de aanvraagprocedure toe te voegen. Bovendien is deze werkwijze ook misleidend. Wij vragen mensen die een beroep op ons fonds doen altijd of ze bijzondere bijstand aangevraagd hebben. Allemaal zijn ze in de overtuiging dat ze met het invullen van het contactformulier een officiële aanvraag hebben gedaan. Dat is dus niet zo.’’

Volgens het bestuur van het Melis Bloemsma Fonds worden aanvragers van bijzondere bijstand, na beoordeling van hun contactformulier, telefonisch of per mail op de hoogte gebracht of ze een officieel verzoek tot aanvraag van bijzondere bijstand mogen doen. Oosterhuis: ,,Bij afwijzing bestaat er geen mogelijkheid om bezwaar te maken.’’

In een schriftelijke reactie aan het fonds, eind april, laat het college van B en W weten dat mensen, die op basis van het contactformulier zijn afgewezen, er op wordt gewezen dat ze desondanks toch nog een officiële aanvraag kunnen doen. ,,Dat klopt van geen kant’’, zegt Oosterhuis. ,,Met de mensen waarmee wij hebben gesproken is er niemand op die mogelijkheid gewezen. Wij beschikken over een mail van een medewerker van de gemeente, een mail van zeer recente datum, waarin een aanvraag voor bijzondere bijstand op basis van het contactformulier wordt afgewezen en vervolgens wordt de aanvrager niet geattendeerd op de mogelijkheid om alsnog een officiële aanvraag te kunnen doen, maar de suggestie gedaan aan te kloppen bij het Melis Bloemsma Fonds. Het moet niet gekker worden.’’

Het Melis Bloemsma Fonds hekelde al eerder de werkwijze van de gemeente Stadskanaal. Zo besloot het college van B en W in mei 2013 dat mensen alleen maar meer in aanmerking komen voor bijzondere bijstand als ze via de collectieve verzekering van de gemeente een aanvullende zorgverzekering én een aanvullende tandverzekering-3 hebben afgesloten. ,,Ik begrijp niets van deze regeling en zie er ook geen enkele rechtvaardiging in. Mensen die in de schuldsanering zitten, hebben geen aanvullende verzekeringen. Als ze dat al hadden, heeft de bewindvoerder, om de uitgaven te beperken, daar een streep door gezet. Daarnaast: wat moet een brildragende uitkeringsgerechtigde met zowel boven als onder een kunstgebit met een aanvullende tandverzekering?’’

Na een discussie in de raad deed toenmalig wethouder Bieze namens het college de toezegging dat ook mensen zonder aanvullende verzekeringen in aanmerking zouden kunnen komen voor bijzondere bijstand. Maar dan moest er wel sprake zijn van schrijnende gevallen. ,,Maar door de werkwijze met deze contactformulieren krijgt de gemeente helemaal geen zicht op schrijnende gevallen’’, zegt Oosterhuis.

Wat moet er nu veranderen bij de gemeente Stadskanaal volgens het Melis Bloemsma Fonds? Oosterhuis: ,,Daar gaan wij niet over, dat is een zaak van de politieke partijen in de raad. Zij zullen een oordeel moeten geven over de manier waarop de gemeente aanvragen voor bijzondere bijstand behandelt. En als een meerderheid vindt dat het contactformulier moet verdwijnen en dat het officiële aanvraagformulier gewoon via de website kan worden ingevuld en ingediend, dan is het ook aan de politiek om te beslissen of alle mensen die op basis van de beoordeling van het contactformulier geen officiële aanvraag voor bijzondere bijstand hebben gedaan alsnog die mogelijkheid krijgen.’’

Melis Bloemsma Fonds

De Stichting Melis Bloemsma Fonds helpt mensen die voor een noodzakelijke uitgave staan maar daarvoor geen geld hebben en die ook niet op een andere wijze (bijvoorbeeld met bijzondere bijstand) kunnen worden geholpen. In veel gevallen gaat het om wasmachines, koelkasten of een computer voor schoolgaande kinderen. Het fonds verstrekt geen luxe artikelen, zoals smartphones of breedbeeldtelevisies.

Het fonds is afhankelijk van bijdragen van particulieren, bedrijven en instellingen. Het krijgt geen subsidie. Een aantal bedrijven in de gemeente Stadskanaal steunt het Melis Bloemsma Fonds door goederen tegen sterk gereduceerde prijzen of zelfs gratis beschikbaar te stellen.