Tips voor de minima

Deze pagina’s geven een kort overzicht van de geldende regelingen, financiële tegemoetkomingen en hulpverlenende instanties voor minima in de gemeente Stadskanaal. Daar waar mogelijk zijn links naar websites en/of telefoonnummers vermeld. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

 1. Regelingen gemeente Stadskanaal
  0599 631631
  Zie ook https://www.stadskanaal.nl/inwoners/werk-en-uitkering.html  met informatie over o.a.
 • Bijstand
 • Bijstand voor jongeren tot 27 jaar
 • Bijzondere bijstand
 • Collectieve zorgverzekering
 • Hulp bij schulden
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Individuele studietoeslag
 • IOAW inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 • Kindpakket
 • Kwijtschelding belasting onroerend zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing https://noordelijkbelastingkantoor.nl/kwijtschelding/
 • Sociaal participatiefonds
 • Witgoedregeling
 • Volkstuintjes bij ‘de Rode Loper’
 1. Rijkstoeslagen
 1. Vrijwilligersorganisaties die hulp verlenen
 1. Overige instanties en adressen